Štítek: Kresba

Výstavní intervence Inge Kosková: Krajina Hudba

17.5. – 29.9.2024 Pražákův palác | Husova 18, Brno www.moravska-galerie.cz… Vstupné: Dobrovolné Kurátor: Ondřej Chrobák Výstavní intervence do dlouhodobé expozice ART IS HERE: Nové umění, 1. patro Pražákova paláce, Husova 14, Brno. Médium kresby má svou bezprostředností pro Inge Koskovou speciální přitažlivost. Vzniká jen minimální časová prodleva mezi okamžitou emocí a možností jejího záznamu na papíře. V cestě nestojí...

Veronika Holcová: Analýza očistce

8.3. – 21.4.2024 Trafo Gallery | Bubenské nábř. 306/13, Praha www.trafogallery.cz… Kurátor: Petr Vaňous Malířské a kresebné dílo Veroniky Holcové roste z asociací. Automatický rozběh a rytmus asociačních řetězců vyjádřených barvou, kresbou či otisky malířských nástrojů je v určité fázi samovolného bujení zastavován a korigován autorčinou obrazotvorností. V každém díle se prolínají dva odlišné výrazové světy. Dynamický tvořený asociacemi a statický zastoupený...

Radim Straka: 2

1.12.2023 – 24.2.2024 KC Vozovna | Hartigova 2687/164, Praha www.kcvozovna.cz… Kurátor: Ida Muráňová Radim Straka, absolvent ateliéru intermedií na UMPRUM v Praze, se ve své tvorbě dlouhodobě zaměřuje na vše vizuální, co člověk před společností ukrývá. V expresivním prostředí veřejného prostoru hledá vlastní romantickou estetiku. Na první samostatné výstavě s názvem 1, která proběhla letos v ATELIERu XIII v Bratislavě, představil sérii maleb...

Et in Arcadia ego –⁠ Odcházení z tohoto světa v dílech (nejen) slavných umělců

18.7. – 29.10.2023 Schwarzenberský palác | Hradčanské náměstí 2, Praha www.ngprague.cz… Vstupné: od 50 Kč Kurátor: Dalibor Lešovský Grafický kabinet, jehož název má původ v Eklogách od Vergilia, se věnuje tématu, které je mnohdy s obavami přehlíženo, ale k životu každého z nás neodmyslitelně patří. Smrt a rituály s ní spojené byly od nepaměti námětem mnoha uměleckých děl. V grafickém kabinetu budou...

Rony Plesl: Stromy rostou z nebe

1.4. – 2.7.2023 Museum Kampa | U Sovových mlýnů 2, Praha www.museumkampa.cz… Vstupné: od 130 Kč Kurátor: Lucie Drdová Rony Plesl patří k mezinárodně nejuznávanějším tvůrcům v oblasti skleněné plastiky. Jeho unikátní œuvre vyrůstá z hluboké znalosti kvalitního sklářského řemesla a hluboké lásky k nejednoznačné matérii skla. Fascinován jeho neustálou proměnou hledá ve volném umění i v originálním designu jeho přirozenou formu...

Trip

15.3. – 6.5.2023 Jilská 14 | Jilská 449/14, Praha www.jilska14.cz… Kurátor: Petr Vaňous Kolektivní projekt tematizuje vztah městského člověka k přírodě. Ale k přírodě v nejširším slova smyslu. Rituály spojené s pobytem mimo město, důvody, proč k nim dochází, se v projektu rozšiřují do metaforických rozměrů. Přitom jedinec často ani nemusí opustit svůj byt, svůj pokoj, svou postel. Místo, kde sní. Fyzicky...

Josef Mánes: Člověk – umělec – legenda

31.3. – 16.7.2023 Valdštejnská jízdárna | Valdštejnská 3, Praha www.ngprague.cz… Vstupné: od 170 Kč Kurátor: Markéta Dlábková, Veronika Hulíková „Nalezl jsem motivy, které mi nyní působí nepopsatelnou radost; bylo toliko smutné, že jsem vše skvostné, co jsem viděl, musil zahodit do komůrky vzpomínek. Ale tak se mi často děje v životě! Je-li mi popřáno vyjádřit se světu...

Krištof Kintera: How Can I Help You?

10.3. – 20.8.2023 DOX Centrum současného umění | Poupětova 1, Praha www.dox.cz… Tvorbu Krištofa Kintery zná české i zahraniční publikum především díky jeho sofistikovaným kinetickým sochám a monumentálním, technicky náročným instalacím v galeriích i veřejném prostoru. Jen těžko si lze v kontextu jeho komplexních projektů představit klasičtější umělecké postupy, jako je kresba. Přesto nemalou část své tvorby, které se průběžně...

František Bílek a Otokar Březina

21.6.2022 – 31.12.2023 Bílkova vila | Mickiewiczova 1, Praha www.prague.eu… Kurátor: Hana Larvová, Pavel Myslín Málokteré umělce spojoval tak vyhraněný vztah na bázi přátelství a současně tvůrčí inspirace jako sochaře Františka Bílka (1872–1941) a básníka Otokara Březinu (1868–1929). Pro oba umělce byl stěžejní důraz na duchovní poslání díla, které nadřadili formálnímu estetickému výrazu. Rozhodli se proto svá mystická poselství...

(Ne)Moc

3.6. – 6.11.2022 DOX Centrum současného umění | Poupětova 1, Praha 7 www.dox.cz… Kurátor: Ivana Brádková in memoriam, Terezie Zemánková „Nebyl jsem nemocný, byl jsem mocný až moc.“ – Zdeněk Košek o období, kdy řídil počasí na celém světě, 2003. Závěrečná výstava ze série pandemické trilogie tematizuje dualitu moci a bezmoci odrážející se v současném umění. Touha po moci je...