Štítek: Stálá výstava

Železářství

Stálá expozice Technické muzeum v Brně | Purkyňova 105, Brno www.technicalmuseum.cz… Vstupné: od 70 Kč Expozice je věnována hutnictví železa na našem území od počátků znalosti jeho výroby do období průmyslové revoluce. Nejstarší fáze výroby je dokumentují nálezy z archeologických výzkumů a rekonstrukce výroby založená na nálezech pozůstatků hutnických pecí. Pozornost je věnována objevu raně středověkého hutnického centra v Moravském krasu, které...

Památník Karla Absolona

Stálá expozice Dietrichsteinský palác | Zelný trh 8, Brno www.mzm.cz… Vstupné: od 50 Kč Památník přibližuje život a dílo Karla Absolona (1877-1960), významného archeologa, geografa a speleologa, dlouholetého pracovníka Moravského zemského muzea a profesora Karlovy univerzity v Praze. Polovinu památníku tvoří rekonstruovaná pracovna, sestavená z osobního majetku Karla Absolona, získaného z jeho pozůstalosti. Druhá část památníku v podobě historického „metamuzea“ přibližuje hlavní...

David Černý: Stálá expozice vybraných děl

Stálá expozice Musoleum | Nádražní 2, Praha www.musoleum.cz… Vstupné: od 180 Kč Stálá expozice vybraných děl v galerii Musoleum nabízí některá z nejznámějších Černého děl. Prostor o rozloze 1200 metrů čtverečních, rozložený na pěti podlažích, je plný nejnovějších kusů, ale návštěvníky také zavede zpět k počátkům umělcovy tvorby. Mezi výtvarnými díly návštěvníci najdou i instalace, které veřejnost nikdy neviděla, ale i vystavené...

Židé na Moravě. Vila a její obyvatelé

Stálá expozice Vila Löw-Beer | Drobného 297/22, Brno www.vilalowbeer.cz… Muzejní expozice Židé na Moravě. Vila a její obyvatelé představuje kompletní historii židovského osídlení regionu od prvních zmínek po současnost. Umístěna je ve druhém podlaží vily. Vila tedy není instalovanou památkou secesní architektury, protože původní nábytkové vybavení se nedochovalo. Expozice je členěná chronologicky i tematicky. Opomenuty nejsou informace o majitelích vily,...

Nožířství

Stálá expozice Technické muzeum v Brně | Purkyňova 105, Brno www.technicalmuseum.cz… Vstupné: od 70 Kč Pro vývoj lidstva byl nůž jedním z nepostradatelných nástrojů nutných k přežití a zajištění obživy. Expozice nožířství přibližuje vývoj nože a dalších řezných nástrojů od doby kamenné až po současnost. Můžete zde vidět nože pazourkové i první kovové nástroje – bronzové a železné, a to prostřednictvím rekonstrukcí, a dále také...

Art is Here: Nové umění

Stálá expozice Pražákův palác – 1. patro | Husova 18, Brno www.moravska-galerie.cz… Vstupné: Zdarma Kurátor: Ondřej Chrobák, Jana Písaříková, Petr Ingerle Nová expozice přináší vybrané kapitoly a příběhy umění po roce 1945. Její osu tvoří umělecká sbírka a archiv Jiřího Valocha – klíčové osobnosti nejen kulturního Brna. Výstava dokumentuje zásadní projevy nového umění a mapuje jeho lokální předpoklady i mezinárodní...

Příběh Romů

Stálá expozice Muzeum romské kultury | Bratislavská 67, Brno www.rommuz.cz… Vstupné: od 60 Kč Stálá expozice Muzea romské kultury nazvaná Příběh Romů prezentuje romské dějiny a kulturu od svých počátků po současnost a svým tématem i rozměrem je světovým unikátem. Na časové ose je divákům nabídnut příběh Romů, který odkrývá nejen romskou historii na pozadí obecných dějin, ale také fakta týkající...