Štítek: Technická

Čas nad námi a kolem nás

Stálá expozice Technické museum v Brně   |   Purkyňova 105, Brno www.technicalmuseum.cz… Věžní hodinové stroje byly v dobách vzdálených i nedávných významnými optickými a ve spojení se zvony i zvukovými sdělovacími prostředky pro všechen lid v okruhu viditelnosti a slyšitelnosti. Tato technická zařízení byla a jsou po staletí neodmyslitelnou součástí městské architektury, hradů i klášterů, a to i přesto, že se pojímání času v průběhu historie měnilo. Přibližně od...