Technická herna pro malé i velké

tech_herna_nahled

Stálá expozice

Technické museum v Brně   |   Purkyňova 105, Brno

www.technicalmuseum.cz…


Technická herna není expozicí v obvyklém slova smyslu. Je to zařízení, které návštěvníkovi umožňuje seznamovat se zábavnou formou s různými zákony fyziky a jejich technickými aplikacemi. Hlavní důraz je kladen na interaktivní činnost návštěvníka s fyzikálním, případně technickým experimentem, spočívající v tom, že může s jednotlivými pokusnými modely volně manipulovat a sledovat jejich výslednou reakci. Tím se „Technická herna“ zásadně liší od běžných muzejních expozic, kde nápisy Nedotýkejte se vystavených předmětů nedovolují bližší kontakt s exponátem. V herně je naopak hlavní zásadou:

„dotýkejte se – zkoušejte – pozorujte – poznávejte“

V herně je zastoupena řada pokusů a funkčních modelů z mechaniky pevných těles, plynů a kapalin, akustiky, optiky, elektřiny a magnetizmu. Pokusná pracoviště nejsou stálá. Většina zařízení je postupně obměňována a doplňována novými experimenty. Ke každému pokusu jsou připojeny v písemné formě návody k obsluze a vysvětlení fyzikálního jevu.

Pokud Vás pokusy v Technické herně zaujmou, můžete si na pokladně muzea zakoupit brožurku¨Technická herna do kapsy¨ a pokračovat v objevování nových poznatků doma.

PROVOZNÍ ŘÁD TECHNICKÉ HERNY

Technická herna je atypickou expozicí Technického muzea v Brně, která návštěvníkovi umožňuje seznamovat se zábavnou formou s různými zákony fyziky a jejich technickými aplikacemi. V Technické herně je nutno dodržovat všechna ustanovení Návštěvního řádu Technického muzea v Brně.

 Manipulace s interaktivními exponáty je určena těm, kteří vzhledem k věku a intelektu dovedou posoudit její možné důsledky. Za chování dětí a následky jejich počínání je zodpovědný jejich doprovod, v případě organizovaných skupin jejich pedagogický dozor. To platí i v případě úrazu nebo poškození vybavení herny.

Okamžitá návštěvnost Technické herny může dosáhnout maximálně 60 osob a 3 kočárků, s délkou návštěvy nejvýše 2 hodiny.

Návštěvníci jsou povinni číst návody k pokusům, aby nedocházelo k poškozování exponátů z důvodu neznalosti a rovněž se nevystavovali nebezpečí úrazu.

Počítače umístěné v Technické herně nejsou připojeny na internet a je výslovně zakázáno jakkoliv manipulovat s operačním systémem. Zakázáno je rovněž používat klávesnice (ty jsou určeny pouze pro obsluhu herny).

Je zakázáno jakkoli manipulovat se spínači elektrických rozvodů zařízení budovy.

V prostoru Technické herny není dovolena jakákoli konzumace. Pro tento účel je určena kafeterie.

V hracím koutku je nutno po sobě, resp. po svých dětech uklidit kostky, stavebnice a jiné hračky, které jsou tam volně k dispozici.