Tomáš Rajlich – zcela abstraktní retrospektiva

6.5. – 30.7.

Museum Kampa   |   U Sovových mlýnů 2, Praha 1

www.museumkampa.cz…


Kurátor: Martin Dostál

Tomáš Rajlich (nar. 1940) patří k podstatným osobnostem evropského konceptuálního umění konce šedesátých a sedmdesátých let, pokud tento pojem vnímáme také v kontextu minimalistických, geometrických či výsostně abstraktních dobových tendencí. Pochází z Čech, ale koncem šedesátých let přesídlil do Holandska; v současné době střídá své pobyty v Praze, v severní Itálii a v Paříži. Rajlichova výstava v poměrně širokém a retrospektivním záběru opětovně připomene zásadní kvality umělcova díla, které si neochvějně drží dodnes svoji kvalitu a osobitý přístup k tvorbě. Rajlich se začal prosazovat na české scéně už koncem šedesátých let. Spoluzaložením Klubu konkretistů v roce 1967 deklaroval svůj zájem o přísné geometrické struktury, nicméně i v kontextu skupiny Rajlich zaujal konzistentní a imanentní malířskou cestu, která se opírala o jemný, ale neustálý posun v použití jím zvolených výrazových prostředků. Zatímco konkretisté zůstali u struktury, Rajlicha zajímala také textura, živý povrch, rukopisná stopa; zájem o „živou“ geometrii je patrný už v kresbách od druhé poloviny šedesátých let. Retrospektivní výstava na Kampě tedy zdokumentuje malířův vývoj živé monochromatizující malby, včetně jejího vyústění v recentních pracích s monochromatickou aluminiovou folií. Na dosud nejrozsáhlejší Rajlichově výstavě v České republice se objeví i dosud neviděné práce a také konvolut prací na papíře.

Tagy: