Via vitae

30.6. – 16.10.2022

DOX Centrum současného umění | Poupětova 1, Praha

www.dox.cz…


Kurátor: Michaela Šilpochová, Otto M. Urban

Malířská a kreslířská tvorba Věry Novákové (1928) patří již více než půl století k tomu zásadnímu, co bylo v kontextu českého výtvarného umění vytvořeno. Věra Nováková krátce studovala na pražské Akademii, odkud ale byla po komunistickém puči v únoru 1948 vyloučena. V následujících desetiletích tvořila společně se svým manželem výtvarníkem Pavlem Brázdou v ústraní, bez možnosti svá díla veřejně prezentovat a stranou od přímého vlivu aktuálních uměleckých trendů.

Přesto lze v jejím díle nalézt odraz nejrůznějších tendencí umění 2. poloviny 20. století, od pozdního surrealismu přes informel až po experimenty s písmem a slovem. Věnovala se také knižní a časopisecké ilustraci stejně jako sochám a instalacím. Výstava s názvem Via vitae nepředstavuje tvorbu Věry Novákové v celé její komplexitě ani chronologické posloupnosti, ale snaží se ukázat příběh bohatého a hlubokého života, který je plný zvratů, hledání a naděje. Příběh díla, ve kterém se pozoruhodně odráží nejen vývoj českého umění, ale i důležité společenské otázky a témata, která zůstávají i v dnešní době více než aktuální. Výstavu doplní tvorba umělců a umělkyň, pro které byla tvorba i život Věry Novákové inspirací.

Tagy: