We shall overcome

30.9.2022 – 31.3.2023

Pražákův palác | Husova 18, Brno

www.moravska-galerie.cz…


Vstupné: Zdarma

Prostor Atria v Pražákově paláci je dlouhodobým hájemstvím současného umění. Příští tři výstavní termíny budou zasvěceny projekcím pohyblivému obrazu a Atrium se transformuje na malý kinosál. Na základě práce „Berlín duben 1945“ byl vyzván její autor Tomáš Svoboda, aby toto své dílo zasadil do širšího pásma prací současných autorek a autorů zabývajícími se médiem pohyblivého obrazu. Pod nadějeplným názvem „We shall over come“ vybral práce dvou umělkyň Alžběty Bačíkové a Poliny Daviděnko, uměleckého kolektivu BCCA a Milana Mazúra. Divákům nabídne přibližně hodinový blok, který se z různých stran potkává s tísnivou atmosférou doby.