Janeček + Pollák = Egomaniac

  egomaniac_nahled

21.9. – 5.10.

Galerie Evoluční   |   Revoluční 5, Praha 1

www.facebook.com…


Romantická představa velí vnímat umělce jako osobnost nadanou, jako osobnost vyčnívající z průměru. Jeho výjimečnost svádí ke spojení s kultem. Umělec jako ten, kdo je obdařen mimořádnými schopnostmi. Umělec jako rimbaudovský vidoucí. Umělec jako zloděj ohně. Dotýkán v Revoluční ulici však nebude pomyslný oheň, nýbrž právě umělcovo ego.

Přetřásat se bude jeho význam, meze, stabilita, ale nakonec vlastně i jeho serióznost. Ztratí nakonec umělecké dílo i sám tvůrce svoji auru? Skončí vše smrtí autora?

Nadprůměrně výrazný pocit vlastní hodnoty a mohoucnosti, sebedůvěry a sebevědomí. Tak bývá definován pojem silného ega. Charakter ega uměleckého budou v Galerii Evoluční ve vzájemné konfrontaci zkoumat student fotografického ateliéru FAMU Richard Janeček a absolvent Ateliéru nových médií Tomáše Svobody na AVU Vojtěch Pollák. Že umělecká činnost je oblastí, v níž otázka ega nehraje zcela zanedbatelnou roli, se jeví docela zřejmé. Tvůrčí subjekt chtě nechtě podniká více či méně vědomou reflexi své tvorby, ale i osobnosti. Ve vitrínách Galerie Evoluční tak nepůjde jen o samotná umělecká díla, ale spíše o hloubání nad specifiky výtvarného umělce a autorství jako takového. Je vůbec v postmoderní epoše možné představit něco zcela novátorského a originálního? Rozmělní se tvůrčí přínos díla v neurčitosti jeho původu? Nárokuje si umělec mylně nárok na genialitu? Nezhroutí se ego umělce vlivem vrtkavých pochyb o autentičnosti?

Právě Richard Janeček se problematice autorství ve své tvorbě již několikrát věnoval. Zmiňme například práce Critic View, dílo Datatrash či instalaci Last reference ve vršovické JEDNA DVA TŘI Gallery. Vzájemnou uměleckou konfrontaci Polláka a Janečka bude Galerie Evoluční hostit až do 22. listopadu.