Josef Pleskot: Města

5.11.2022 – 12.2.2023

Museum Kampa | U Sovových mlýnů 2, Praha

www.museumkampa.cz…


Kurátor: Norbert Schmidt, Jan Skřivánek

Výstava Josef Pleskot: Města, kterou Museum Kampa bude hostit od 5. listopadu do 12. února příštího roku, se zaměří na tři specifická městská sídla, v nichž má architekt Josef Pleskot nejvíce realizací – na Prahu, Ostravu-Vítkovice a Litomyšl. Přehlídka nepředstaví jen jednotlivé stavby a projekty, ale vzala si za úkol zprostředkovat Pleskotův přístup k architektuře, prezentovat práci jeho ateliéru v širších, obecnějších souvislostech a přispět k odpovědi na otázku po společenské roli architektury.

Josef Pleskot je hlavním architektem postupné proměny Dolních Vítkovic v nové kulturní a společenské centrum Ostravy. Vedle již realizovaných konverzí nejstarší vítkovické vysoké pece ve vyhlídkovou věž s kavárnou Bolt Tower či bývalého plynojemu v multifunkční sál a kongresové centrum Gong bude v expozici vystaven i projekt nové městské čtvrti Městopark pro až patnáct tisíc obyvatel, která by měla – spolu s obytným souborem Pod Žofinkou – propojit historické centrum města s někdejším průmyslovým areálem.

Zatímco ve Vítkovicích je rolí architekta hledat nové funkce opuštěných továrních staveb, či dokonce definovat zcela nové městské struktury, v Litomyšli jde primárně o úpravy a zásahy, které mají dále umocnit architektonické a urbanistické kvality města s dlouhou a nepřerušenou kulturní tradicí a pomoci naplnit je novým současným životem. Mezi nejvýraznější Pleskotovy realizace v Litomyšli se řadí rekonstrukce zámeckého pivovaru, regionálního muzea a celého zámeckého předprostoru – dnes náměstí Václava Havla.

V Praze je Josef Pleskot podepsán například pod úpravu Jeleního příkopu a průchodu skrze val Prašného mostu, pod centrálou ČSOB v Radlické ulici a Metrostavu na Palmovce či pod rekonstrukcí dominikánského kláštera při kostele sv. Jiljí na Starém Městě. Je též autorem chystaného rezidenčního projektu na Kavčích horách. Výstava mimo jiné ukáže, že každý z těchto projektů vychází z komplexní analýzy daného místa a existujících krajinných a urbanistických vztahů. Ač na první pohled nebývají tyto kontexty zřejmé, výslednou podobu stavby určují mnohem víc než čistě formální kritéria.
Josef Pleskot, který začátkem prosince oslaví 70. narozeniny, patří mezi nejoceňovanější architekty své generace a svou společenskou angažovaností výrazně překračuje mantinely této profese. Výstavu, již doprovodí bohatý program, kurátorsky připravují architekt Norbert Schmidt z Pleskotova AP atelieru a šéfkurátor Musea Kampa Jan Skřivánek.