Štítek: Architektura

Praha zítra? Domy a byty

25.1. – 30.4.2023 CAMP – Centrum architektury a městského plánování | Vyšehradská 51, Praha www.praha.camp… Kde není bydlení, tam není město. Domy a byty jsou základní tkání lidských sídel – stejně jako ulice, náměstí, obchody, kanceláře, výrobny nebo podzemní potrubí. Každé zdravé a rozvíjející se město vyžaduje dostatek bydlení pro všechny stávající, ale také nové obyvatele. Ideálně v hustě...

Josef Pleskot: Města

5.11.2022 – 12.2.2023 Museum Kampa | U Sovových mlýnů 2, Praha www.museumkampa.cz… Kurátor: Norbert Schmidt, Jan Skřivánek Výstava Josef Pleskot: Města, kterou Museum Kampa bude hostit od 5. listopadu do 12. února příštího roku, se zaměří na tři specifická městská sídla, v nichž má architekt Josef Pleskot nejvíce realizací – na Prahu, Ostravu-Vítkovice a Litomyšl. Přehlídka nepředstaví jen jednotlivé stavby a projekty, ale vzala...

Dušan Jurkovič: Architekt a jeho dům

Stálá expozice Jurkovičova vila | Jana Nečase 2, Brno www.moravska-galerie.cz… Kurátor: Rostislav Koryčánek Vlastní vila Dušana Jurkoviče v brněnských Žabovřeskách z roku 1906 patří k vrcholným příkladům modernistické architektury inspirované britskou a vídeňskou tvorbou s prvky lidového umění. Návštěvníci si mohou vychutnat neobyčejnou atmosféru domu i jeho zahrady. Centrální schodišťová hala byla obnovena do téměř autentické podoby, přijímací salon je zařízen Jurkovičovým...

Český kubismus

Stálá expozice Dům U Černé Matky Boží | Ovocný trh 19, Praha 1 www.upm.cz… Vstupné: do 150 Kč Expozice Uměleckoprůmyslového musea v Praze představuje český kubismus jako styl ideově propojující volné i užité umění a architekturu. Vystavené soubory i solitérní kusy nábytku spolu s interiérovými doplňky z keramiky, skla a kovů reprezentují průřez realizacemi nejvýznamnějších autorů kubismu. Zastoupeni jsou přední architekti a designéři Pavel Janák,...

Jiří Příhoda: Void

28.4. – 28.8.2022 Galerie Rudolfinum | Alšovo nábřeží 12, Praha 1 www.galerierudolfinum.cz… Vstupné: Zdarma Kurátor: Petr Nedoma Zkoumání prostoru, objemu, hmoty a prázdnoty jsou základními charakteristikami práce Jiřího Příhody. Jeho tvarově nesmírně vynalézavé a inovativní studie imaginárních objektů se v reálném provedení stávají vysoce inspirativními místy propojujícími architektonická řešení s objektovými tendencemi z oblasti výtvarného umění. Smyslem práce není užitečnost...

Via Lucis

21.10.2021 – 31.12.2022 Uměleckoprůmyslové museum v Praze (historická budova) | 17. listopadu 2, Praha 1 www.upm.cz… Vstupné: od 60 Kč Kurátorka: PhDr. Sylva Petrová Architektonické řešení: Ing. Dušan Seidl Grafický design: Martin Hlubuček Expozice je věnována další poloze rozsáhlého díla dvou mezinárodně etablovaných českých umělců-sklářů: profesora Stanislava Libenského (1921 – 2002) a spoluautorky společných úspěchů Jaroslavy Brychtové...

Lucie Koldová: Lightness

26.11.2021 – 26.2.2023 Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně | Husova 14, Brno www.moravska-galerie.cz… Výstava bude první příležitostí představit šířeji Lucii Koldovou a její tvorbu domácímu publiku. Projekt je plánován jako komplexní dílo autorského týmu složeného z výrazných tvůrčích osobností. Vedle designérky Lucie Koldové výstavu dotváří spolupráce s fotografkou Alžbětou Jungrovou, s grafickou designérkou Zuzanou Lednickou (Studio Najbrt) a kurátorkou Michaelou Kádnerovou. Architektonická...

Festival m3 / Umění v prostoru 2021

15.6. – 30.9.2021 Praha – různá místa www.festivalm3.cz… Vstupné: Zdarma Kurátor: Jitka Hlaváčková, Ludvík Hlaváček Pátý ročník festivalu m3 / umění v prostoru pokračuje v tradici – každý z předchozích ročníků se konal v jiné pražské čtvrti, nesl jiné téma a byl připraven jinou kurátorskou dvojicí. Díky této koncepci zabraňující umělecké stagnaci se návštěvníci festivalu mohou každý rok setkat se...

Praha zítra? Pražské priority

18.5. – 31.5.2021 CAMP – Centrum architektury a městského plánování | Vyšehradská 51, Praha 2 www.praha.camp… Expozice je součástí pravidelného výstavního cyklu „Praha zítra?“, v rámci něhož představujeme veřejnosti stavební projekty, které, pokud budou realizovány, výrazným způsobem promění tvář Prahy v následujících letech. V případě aktuální výstavy je tato definice více než výstižná, neboť jsme se tentokrát zaměřili na takové...

Česká architektura od secese k dnešku

20.9. – 10.10.2021 Galerie Mánes | Masarykovo nábřeží 250/1, Praha www.architectureweek.cz… Kurátor: Markéta Jiroušková Podnětem k výstavě kladoucí akcent na moderní českou architekturu je 150. výročí narození vůdčí osobnosti moderní české architektury, ale i architekta mezinárodního významu, pedagoga, návrháře nábytku, podněcovatele a inspirátora nových tendencí v architektuře a urbanismu, Jana Kotěry. Cílem výstavy Česká moderní architektura od secese k dnešku, která se...