PŘED OČIMA: Příběhy Iráku

8.9.2017 – 8.1.2018

Centrum současného umění DOX | Poupětova 1, Praha 7

www.dox.cz…


Fotografové: Aram Karim, Bnar Sardar, Hawre Khalid, Seivan M. Salim, Rawsht Twana, Twana Abdullah Wassim, Sebastian Meyer a Ali Arkady.

Kurátor: Stefano Carini

Jaké obrazy si spojujeme se současným Irákem? Válka, násilí, milice humanitární krize, uprchlické tábory.

Tuto zemi procházející dlouhodobým válečným konfliktem, jehož důsledky dávno přesáhly její hranice, “známe” z veřejných médií často jen prostřednictvím podobných záběrů.

Výstava PŘED OČIMA: Příběhy Iráku nabízí jiný pohled. Představuje Irák očima tamních mladých dokumentárních fotografů, kteří zachycují méně často zobrazované fragmenty a útržky každodenní reality: od hornatých pustin severních hranic země přes všední i nevšední situace z vnitrozemí či ozvěny nedávné historie až po důsledky vleklého válečného konfliktu.

Díky znalosti lokálního prostředí a díky přístupu do míst, oblastí a komunit, které zůstávají často mimo dosah či zájem zahraničních fotožurnalistů, přibližují tito fotografové svoji zemi, kdysi součást starověké Mezopotámie – „kolébky civilizace“. Přibližují její obyvatele, jejich příběhy a život, který plyne válce navzdory.